ICOWatchList.com
Tìm kiếm danh sách theo dõi ICO
Trang chủ » số liệu thống kê

Cập nhật lần cuối vào

Trang này dành riêng để cung cấp dữ liệu thời gian thực về các dự án Cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) được hỗ trợ bởi các số liệu đáng tin cậy. Dữ liệu cung cấp một cái nhìn tổng quan về toàn bộ không gian ICO. Các dự án được nhóm lại dựa trên những cân nhắc như vị trí địa lý, ngành chuyên môn, năm dự án, v.v. và nó cũng cung cấp thông tin chi tiết về số tiền huy động được bởi các ICO riêng lẻ và số liệu tích lũy của chúng theo ngành, vị trí hoặc năm dương lịch. Các trang Thống kê ICO trang bị cho khách truy cập kiến ​​thức cần thiết về ngành ICO trong nháy mắt.

* Vui lòng lưu ý rằng bằng cách sử dụng nền tảng ICOWatchlist, bạn đồng ý với Từ chối trách nhiệm & TOU và nhận thức được thực tế rằng nền tảng KHÔNG đưa ra lời khuyên đầu tư. Đó là điều thận trọng để thực hiện nghiên cứu của riêng bạn.

** Vàng & Bạc là những vị trí được tài trợ.