ICOWatchList.com
ค้นหา ICO Watchlist
หน้าแรก » เงื่อนไขการใช้บริการ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ

การใช้ ICOWatchList.com จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โดยการดูหรือใช้บริการของ ICOWatchList.com คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

1.0 การใช้งานที่ยอมรับได้

1.1 คุณตกลงว่าคุณจะไม่ละเมิดกฎหมาย สัญญา ทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สามอื่น ๆ หรือกระทำการละเมิด และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการดำเนินการของคุณในขณะที่ใช้เว็บไซต์ของเรา โดยไม่จำกัดลักษณะทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น คุณตกลงว่าคุณจะไม่:

1.1.1 ใช้ไซต์ของเราในลักษณะที่อาจรบกวน ขัดขวาง หรือยับยั้งผู้ใช้รายอื่นจากการใช้ไซต์ของเรา หรือที่อาจสร้างความเสียหาย ปิดการใช้งาน เพิ่มภาระ หรือทำให้การทำงานของไซต์ของเราบกพร่องในลักษณะใดๆ

1.1.2 ใช้ไซต์ของเราเพื่อชำระเงิน สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในการฟอกเงินหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ

1.1.3 ใช้โรบ็อต สไปเดอร์ โปรแกรมรวบรวมข้อมูล สแครปเปอร์ หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นๆ หรืออินเทอร์เฟซที่เราไม่ได้จัดเตรียมให้เพื่อเข้าถึงไซต์ของเราหรือเพื่อดึงข้อมูล

1.1.4 พยายามหลีกเลี่ยงเทคนิคการกรองเนื้อหาที่เราใช้ หรือพยายามเข้าถึงบริการหรือพื้นที่ใด ๆ ในไซต์ของเราที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง

1.1.5 พัฒนาแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่โต้ตอบกับไซต์ของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

1.1.6 ให้ข้อมูลเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิด และ

1.1.7 ส่งเสริมหรือชักชวนให้บุคคลที่สามมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องห้ามภายใต้หัวข้อนี้

2.0 ความเสี่ยง

2.1 คุณรับทราบและยอมรับว่าเนื้อหาของ ICOWatchList.com เป็นข้อมูลและคุณใช้ไซต์โดยยอมรับความเสี่ยงเอง

2.2 คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และผูกพันตามข้อจำกัดความรับผิดชอบและการรับประกันของผู้ใช้ที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้

3.0 ประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์

3.1 ยินยอมให้จัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณตกลงและยินยอมที่จะรับการสื่อสาร ข้อตกลง เอกสาร ใบเสร็จรับเงิน ประกาศ และการเปิดเผยทั้งหมดทางอิเล็กทรอนิกส์ (เรียกรวมกันว่า "การสื่อสาร") ที่ ICOWatchList.com จัดเตรียมไว้ให้เกี่ยวกับการใช้งานไซต์ของคุณ คุณตกลงว่า ICOWatchList.com อาจให้การสื่อสารเหล่านี้แก่คุณโดยโพสต์บน ICOWatchList.com โดยส่งอีเมลถึงคุณตามที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้ และ/หรือโดยการส่ง SMS หรือข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่คุณให้ไว้ . การส่งข้อความ ข้อมูล อัตราและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของผู้ให้บริการของคุณอาจนำไปใช้กับการสื่อสารผ่านมือถือ คุณควรเก็บสำเนาของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการพิมพ์สำเนากระดาษหรือบันทึกสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ คุณยังสามารถติดต่อเราเพื่อขอสำเนาการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม หรือสำเนาเอกสารของการสื่อสารโดยมีค่าธรรมเนียม (ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง)

3.2 ข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ในการเข้าถึงและรักษาการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตซึ่งมีเว็บเบราว์เซอร์ปัจจุบันที่เปิดใช้งานคุกกี้และการเข้ารหัสแบบ 128 บิต คุณจะต้องมีที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องในไฟล์กับ ICOWatchList.com และมีพื้นที่จัดเก็บเพียงพอที่จะบันทึกการสื่อสารที่ผ่านมาหรือเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้เพื่อพิมพ์

3.3 การขอสำเนากระดาษ หลังจากที่คุณยินยอมรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว หากคุณต้องการสำเนาเอกสารของการสื่อสารที่เราส่งให้คุณก่อนหน้านี้ คุณสามารถขอสำเนาได้ภายใน 30 วันหลังจากวันที่เราให้การสื่อสารกับคุณโดยติดต่อเราเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เราสามารถส่งสำเนากระดาษให้กับคุณได้ คุณต้องมีที่อยู่ปัจจุบันในไฟล์กับ ICOWatchList.com โปรดทราบว่า ICOWatchList.com ดำเนินการทางออนไลน์เท่านั้น และเป็นภาระหนักสำหรับเราในการผลิตสำเนาเอกสารของการสื่อสาร ดังนั้น หากคุณขอสำเนากระดาษ คุณเข้าใจและตกลงว่า ICOWatchList.com อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการตามสมควรสำหรับการสื่อสารแต่ละหน้าที่ร้องขอ

3.4 การอัปเดตข้อมูลติดต่อ เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องรักษาที่อยู่อีเมลและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณกับ ICOWatchList.com ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ ICOWatchList.com สามารถสื่อสารกับคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ คุณเข้าใจและยอมรับว่าหาก ICOWatchList ส่งการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ให้คุณ แต่คุณไม่ได้รับเนื่องจากที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณในไฟล์ไม่ถูกต้อง ล้าสมัย หรือถูกบล็อกโดยผู้ให้บริการของคุณ หรือคุณไม่สามารถรับอิเล็กทรอนิกส์ได้ การสื่อสาร ICOWatchList.com จะถือว่าให้การสื่อสารแก่คุณ โปรดทราบว่าหากคุณใช้ตัวกรองสแปมที่บล็อกหรือเปลี่ยนเส้นทางอีเมลจากผู้ส่งที่ไม่อยู่ในสมุดที่อยู่อีเมลของคุณ คุณต้องเพิ่ม ICOWatchList.com ลงในสมุดที่อยู่อีเมลของคุณ เพื่อที่คุณจะสามารถรับการสื่อสารที่เราส่งไป คุณ.

4.0 เนื้อหาของบุคคลที่สาม

4.1 ในการใช้ไซต์ของเรา คุณจะดูเนื้อหาที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม รวมถึงบทความ บทวิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อมูลเชิงลึก การวิเคราะห์ และลิงก์ไปยังหน้าเว็บของบุคคลเหล่านั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบล็อก ฟอรัม ชุมชน และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เราไม่ได้ควบคุมหรืออนุมัติเนื้อหาของบุคคลที่สามและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาที่อาจทำให้เข้าใจผิด ไม่สมบูรณ์ ผิดพลาด ก้าวร้าว อนาจาร หรือน่ารังเกียจ เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากเนื้อหาของบุคคลที่สามที่อยู่ใน ICOWatchList.com และคุณเข้าใจว่าการดูและการใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามและการโต้ตอบของคุณกับบุคคลที่สามที่ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเราเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

5.0 การปฏิเสธความรับผิดในการรับประกัน

ยกเว้นตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อขัดแย้งในการเขียนโดยเรา บริการของเรามีให้ "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" เราขอปฏิเสธโดยชัดแจ้ง และคุณสละสิทธิ์ในการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัด การรับประกันโดยนัยของความสามารถในการขายได้ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ตำแหน่งและข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง และวัสดุที่มีอยู่ในที่นี้

คุณรับทราบว่าข้อมูลที่คุณจัดเก็บหรือโอนผ่านบริการของเราอาจสูญหายหรือเสียหายหรือไม่สามารถกู้คืนได้ชั่วคราวเนื่องจากสาเหตุต่างๆ รวมถึงความล้มเหลวของซอฟต์แวร์ การเปลี่ยนแปลงโดยโพรโทคอลโดยส่วนตัว การโจมตี DDOS ของบุคคล การบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาหรือที่ไม่ได้กำหนดไว้ หรือสาเหตุอื่นๆ ทั้งภายในหรือภายนอกการควบคุมของเรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการสำรองข้อมูลและรักษาสำเนาข้อมูลใดๆ ที่คุณจัดเก็บหรือโอนผ่านบริการของเรา

6.0 ข้อจำกัดความรับผิด

ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ไม่ว่าในกรณีใด ICOWATCHLIST.COM หรือบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตัวแทน ผู้รับใช้ พนักงาน พนักงาน ผู้ประกันตน ทนายความ ผู้สืบทอด และผู้รับผลประโยชน์ , การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรือมิฉะนั้น สำหรับความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียอื่น ๆ ที่ผู้ใช้อาจได้รับจากสาเหตุใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรืออาศัยเนื้อหาของ ICOWATCHLIST.COM

การชดใช้ค่าเสียหาย 7.0

คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้อง ICOWatchList.com (และเจ้าหน้าที่ กรรมการ สมาชิก ตัวแทน คนรับใช้ พนักงาน ผู้ประกันตน ทนายความ ผู้รับมอบหมาย และบริษัทในเครือ) จากการเรียกร้อง ความต้องการ การดำเนินการ ความเสียหาย การสูญเสีย ค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่าย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับ (a) การใช้งานของคุณ หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของเรา; (b) ข้อเสนอแนะใด ๆ ที่คุณให้; (c) การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของคุณ; หรือ (d) การละเมิดสิทธิใด ๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หากคุณมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่เรา เราจะมีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการควบคุมการดำเนินการหรือการดำเนินการใดๆ (ด้วยค่าใช้จ่ายของเรา) และพิจารณาว่าเราต้องการจะยุติหรือไม่

8.0 การยุติการให้บริการ

เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและไม่ต้องรับผิดต่อคุณ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในเวลาใดๆ ก็ตาม ปรับเปลี่ยนหรือยุติส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือบริการของเรา ชั่วคราวหรือถาวร

9.0 ข้อเสนอแนะ

เราจะเป็นเจ้าของสิทธิ์เฉพาะตัว รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ข้อเสนอแนะ ความคิด หรือข้อมูลหรือวัสดุอื่น ๆ เกี่ยวกับ ICOWatchList.com ที่คุณให้ไว้ ข้อเสนอแนะใด ๆ ที่คุณส่งจะไม่เป็นความลับและจะกลายเป็นทรัพย์สินของ ICOWatchList.com แต่เพียงผู้เดียว เราจะมีสิทธิ์ใช้และเผยแพร่ความคิดเห็นดังกล่าวได้อย่างไม่จำกัดเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ในเชิงพาณิชย์หรืออย่างอื่น โดยไม่ต้องรับทราบหรือชดเชยให้กับคุณ คุณสละสิทธิ์ใดๆ ที่คุณอาจมีต่อความคิดเห็น (รวมถึงลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ทางศีลธรรม) อย่าส่งคำติชมถึงเราหากคุณคาดหวังว่าจะได้รับเงินหรือต้องการยังคงเป็นเจ้าของหรืออ้างสิทธิ์ในแนวคิดใดๆ ที่คุณส่งถึงเรา เราสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยตัวตนของคุณต่อบุคคลที่สามที่อ้างว่าเนื้อหาใด ๆ ที่คุณโพสต์ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขาหรือสิทธิในความเป็นส่วนตัวของพวกเขา เรามีสิทธิ์ที่จะลบการโพสต์ใดๆ ที่คุณโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา หากในความเห็นของเรา โพสต์ของคุณไม่สอดคล้องกับมาตรฐานเนื้อหาที่กำหนดไว้ในส่วนนี้

10.0 ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

เว้นแต่เราระบุไว้เป็นอย่างอื่น ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในเนื้อหาทั้งหมดและวัสดุอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราหรือที่เชื่อมโยงกับบริการของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโลโก้ ICOWatchList.com และการออกแบบ ข้อความ กราฟิก รูปภาพทั้งหมด ข้อมูล ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ไฟล์เสียง ไฟล์อื่น ๆ และการเลือกและการจัดการ (รวมเรียกว่า "สื่อ ICOWatchList.com") เป็นทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ ICOWatchList.com หรือผู้อนุญาตหรือซัพพลายเออร์ของเราและได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ที่บังคับใช้ทั้งหมด และกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

เราขอมอบใบอนุญาตแบบจำกัด ไม่มีสิทธิ์ขาด และไม่สามารถให้อนุญาตช่วงแก่คุณในการเข้าถึงและใช้สื่อ ICOWatchList.com สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลหรือภายในธุรกิจของคุณ ใบอนุญาตดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และไม่อนุญาตให้ (ก) ขายต่อใด ๆ ของวัสดุ ICOWatchList.com; (b) การแจกจ่าย การแสดงต่อสาธารณะ หรือการแสดงต่อสาธารณะของสื่อ ICOWatchList.com ใดๆ (c) การปรับเปลี่ยนหรือการใช้อนุพันธ์ของวัสดุ ICOWatchList.com หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาดังกล่าว หรือ (d) การใช้วัสดุ ICOWatchList.com ใด ๆ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้

11.0 เครื่องหมายการค้า

“ICOWatchList” โลโก้ ICOWatchList.com และชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ของ ICOWatchList.com โลโก้หรือสโลแกนที่อาจปรากฏบนเว็บไซต์ของเราเป็นเครื่องหมายการค้าของ ICOWatchList และไม่สามารถคัดลอก เลียนแบบ หรือใช้ทั้งหมดหรือใน ส่วนหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้า ผลิตภัณฑ์ หรือชื่อบริการของ ICOWatchList.com โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเมตาแท็กหรือ "ข้อความที่ซ่อนอยู่" อื่น ๆ โดยใช้เครื่องหมายการค้า ผลิตภัณฑ์ หรือชื่อบริการของ ICOWatchList.com นอกจากนี้ รูปลักษณ์ของไซต์ของเรา รวมถึงส่วนหัวของหน้า กราฟิกแบบกำหนดเอง ไอคอนปุ่ม และสคริปต์ทั้งหมด เป็นเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการค้า และ/หรือลักษณะทางการค้าของ ICOWatchList.com และห้ามคัดลอก เลียนแบบ หรือ ใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ชื่อผลิตภัณฑ์ และชื่อบริษัทหรือโลโก้อื่นๆ ทั้งหมดที่กล่าวถึงในไซต์ของเราเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง การอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ หรือข้อมูลอื่นใด โดยใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า ผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ หรืออย่างอื่นไม่ได้ประกอบหรือบอกเป็นนัยถึงการรับรอง การสนับสนุน หรือคำแนะนำจากเรา

12.0 นโยบายความเป็นส่วนตัว

โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เรารวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลของคุณ

13.0 กฎหมายที่ใช้บังคับ

คุณเข้าใจและตกลงที่จะยื่นคำร้องต่อเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลและเฉพาะของศาลของประเทศ รัฐ จังหวัด หรืออาณาเขตที่กำหนดโดย ICOWatchList.com แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือเกี่ยวข้องกับการใช้ ICOWatchList ของคุณ คอม หากศาลยุติธรรมที่มีเขตอำนาจศาลตัดสินว่าข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้เป็นโมฆะ ข้อกำหนดนั้นจะถูกลบออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไข และข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับโดยสมบูรณ์

14.0 เบ็ดเตล็ด.

14.1 ข้อตกลงทั้งหมด; ลำดับความสำคัญ. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมด และใช้แทนความเข้าใจก่อนหน้านี้และที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับการใช้ ICOWatchList.com ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของข้อตกลงทางอิเล็กทรอนิกส์หรือลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ ที่คุณอาจมีกับ ICOWatchlist.com ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และข้อตกลงอื่นใดที่คุณอาจมีกับ ICOWatchlist.com ข้อกำหนดของข้อตกลงอื่นนั้นจะควบคุมก็ต่อเมื่อมีการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยเฉพาะและประกาศว่าจะแทนที่โดยข้อตกลงอื่นดังกล่าว

14.2 การแก้ไขเพิ่มเติม ICOWatchList.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบนอกเหนือจากการวางข้อกำหนดและเงื่อนไขปัจจุบันบนเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุดจะอยู่ที่ ICOWatchList.com เสมอ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้เว็บไซต์

14.3 การสละสิทธิ์ ความล้มเหลวของเราในการดำเนินการหรือล่าช้าในการใช้สิทธิ์ใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ดำเนินการเป็นการสละสิทธิ์หรือเป็นข้อจำกัดในการใช้สิทธิ์เดียวกันหรือที่คล้ายกันในอนาคต

14.4 การแยกตัวออกจากกัน หากพบว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้โดยศาลที่มีเขตอำนาจศาล ความถูกต้องหรือการบังคับใช้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์ และข้อกำหนดที่พบ ส่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จะยังคงมีผลบังคับและบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

14.5 การมอบหมาย คุณไม่สามารถมอบหมายหรือโอนสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก ICOWatchList.com รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการควบคุมใด ๆ ICOWatchlist.com อาจมอบหมายหรือโอนสิทธิ์ใด ๆ หรือทั้งหมดภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอมหรืออนุมัติจากคุณ

14.6 หัวเรื่อง ส่วนหัวของส่วนต่างๆ มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และห้ามใช้เพื่อจำกัดหรือตีความส่วนดังกล่าว

14.7 เอาชีวิตรอด การบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะคงอยู่ต่อไปแม้ว่าการยุติหรือการหมดอายุของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ตามที่จำเป็นเพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่และมีผลบังคับ

* โปรดทราบว่าการใช้แพลตฟอร์ม ICOWatchlist แสดงว่าคุณยอมรับ คำปฏิเสธ & ทั้งหมด และได้ทราบว่า แพลตฟอร์มไม่ให้คำแนะนำการลงทุน. การทำวิจัยของคุณเองเป็นเรื่องที่รอบคอบ

** Gold & Silver เป็นตำแหน่งที่ได้รับการสนับสนุน