ICOWatchList.com
ค้นหา ICO Watchlist
หน้าแรก » เฮดจ์โทเคน2

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ

โครงการกำลังสร้างแพลตฟอร์มเพื่อช่วยนักลงทุนป้องกันความเสี่ยงในการเดิมพัน

โลโก้ Hedge TOKEN ICO
ICO เริ่ม 2017-09-15 10:00:00 UTC
ICO สิ้นสุด 2017-10-15 11:00:00 UTC
เวที Ethereum
ช่อง
ประเทศ สโลวีเนีย
เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ HDG
การเชื่อมโยง

หน้าหลัก

กระดาษสีขาว

ฝูงชน

เกี่ยวกับ HEDGE TOKEN ICO

แพลตฟอร์ม Hedge ช่วยให้ทั้งนักลงทุนสามารถซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลและการลงทุนในระยะสั้นและระยะยาวได้ นอกจากนี้ยังช่วยในการบอกมูลค่าที่แท้จริงของโครงการ


แนวโน้มการค้นหา (90 วันที่ผ่านมา)