ICOWatchList.com
ค้นหา ICO Watchlist
หน้าแรก » ติดต่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ

โปรดติดต่อเราหากมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำถามใดๆ ได้ที่ [ป้องกันอีเมล].
เราชอบที่จะได้รับความคิดเห็นของคุณ

สำคัญ: อย่ามีส่วนร่วมกับบุคคลที่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์ของเราหากที่อยู่อีเมลของพวกเขาไม่ได้ลงท้ายด้วย @icowatchlist.com

* โปรดทราบว่าการใช้แพลตฟอร์ม ICOWatchlist แสดงว่าคุณยอมรับ คำปฏิเสธ & ทั้งหมด และได้ทราบว่า แพลตฟอร์มไม่ให้คำแนะนำการลงทุน. การทำวิจัยของคุณเองเป็นเรื่องที่รอบคอบ

** Gold & Silver เป็นตำแหน่งที่ได้รับการสนับสนุน