ICOWatchList.com
Vyhľadajte zoznam sledovaných ICO
Domov » štatistika

Naposledy aktualizované dňa

Táto stránka je venovaná poskytovaniu údajov v reálnom čase o počiatočných projektoch ponúkajúcich mince (ICO) podložených spoľahlivými údajmi. Údaje poskytujú prehľad o celom priestore ICO. Projekty sú zoskupené na základe úvah, ako je geografická poloha, odvetvie špecializácie, rok projektu atď., A tiež poskytuje pohľad na množstvo finančných prostriedkov získaných jednotlivými ICO a ich kumulatívne čísla ako odvetvie, miesto alebo kalendárny rok. Stránky ICO Statistics poskytujú návštevníkom na prvý pohľad veľmi potrebné znalosti z oblasti ICO.

* Upozorňujeme, že používaním platformy ICOWatchlist súhlasíte s našimi dementi & TOU a sú si vedomí skutočnosti, že platforma NEPOSKYTUJE investičné poradenstvo. Je rozumné urobiť si vlastný prieskum.

** Zlato a striebro sú sponzorované pozície.