ICOWatchList.com
Zoek ICO-volglijst
Home » termen

Laatst aangepast op

Elk gebruik van ICOWatchList.com is onderworpen aan de volgende voorwaarden. Door de diensten van ICOWatchList.com te bekijken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

1.0 Acceptabel gebruik

1.1 U gaat ermee akkoord dat u geen enkele wet, contract, intellectueel eigendom of ander recht van derden zult schenden of een onrechtmatige daad zult plegen, en dat u als enige verantwoordelijk bent voor uw gedrag tijdens het gebruik van onze site. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, gaat u ermee akkoord dat u:

1.1.1 Onze site gebruiken op een manier die het gebruik van onze site kan hinderen, verstoren of verhinderen dat andere gebruikers onze site gebruiken, of die de werking van onze site op enigerlei wijze kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of verstoren;

1.1.2 Onze site gebruiken om te betalen voor, te ondersteunen of anderszins deel te nemen aan het witwassen van geld of enige andere illegale activiteit;

1.1.3 Een robot, spider, crawler, scraper of andere geautomatiseerde middelen of interface gebruiken die niet door ons zijn verstrekt om toegang te krijgen tot onze site of om gegevens te extraheren;

1.1.4 Poging om alle technieken voor het filteren van inhoud die we gebruiken te omzeilen, of om toegang te krijgen tot een dienst of deel van onze site waartoe u niet bevoegd bent;

1.1.5 Applicaties van derden ontwikkelen die interactie hebben met onze site zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;

1.1.6 Onjuiste, onnauwkeurige of misleidende informatie verstrekken; en

1.1.7 Een derde aanmoedigen of ertoe aanzetten om deel te nemen aan een van de activiteiten die onder deze sectie verboden zijn.

2.0-risico's

2.1 U erkent en gaat ermee akkoord dat de inhoud van ICOWatchList.com informatief is en u gebruikt de site op eigen risico.

2.2 U erkent en gaat ermee akkoord dat u de disclaimer en gebruikersgaranties op deze site hebt gelezen, begrepen en eraan gebonden bent.

3.0 Elektronische kennisgevingen

3.1 Toestemming voor elektronische levering. U stemt ermee in en stemt ermee in om alle communicatie, overeenkomsten, documenten, ontvangstbewijzen, mededelingen en openbaarmakingen (gezamenlijk "Communicatie") die ICOWatchList.com biedt in verband met uw gebruik van de site, elektronisch te ontvangen. U stemt ermee in dat ICOWatchList.com deze berichten aan u mag verstrekken door ze op ICOWatchList.com te plaatsen, door ze naar u te e-mailen op het door u opgegeven e-mailadres en / of door een sms of sms te sturen naar een mobiel telefoonnummer dat u opgeeft . De normale berichten-, data- en andere tarieven en vergoedingen van uw provider kunnen van toepassing zijn op alle mobiele communicatie. U dient kopieën van elektronische communicatie te bewaren door een papieren kopie af te drukken of een elektronische kopie op te slaan. U kunt ook contact met ons opnemen om aanvullende elektronische kopieën van communicatie aan te vragen of, tegen betaling, papieren kopieën van communicatie (zoals hieronder beschreven).

3.2 Hardware- en softwarevereisten. Om toegang te krijgen tot elektronische communicatie en deze te behouden, hebt u een computer nodig met een internetverbinding met een actuele webbrowser met ingeschakelde cookies en 128-bits codering. U moet ook een geldig e-mailadres hebben geregistreerd bij ICOWatchList.com en voldoende opslagruimte hebben om eerdere communicatie op te slaan of een geïnstalleerde printer om ze af te drukken.

3.3 Papieren exemplaren aanvragen. Als u, nadat u toestemming hebt gegeven voor het elektronisch ontvangen van Mededelingen, een papieren exemplaar wilt van een Mededeling die wij u eerder hebben gestuurd, kunt u binnen 30 dagen na de datum waarop wij de Mededeling aan u hebben verstrekt, een exemplaar opvragen door schriftelijk contact met ons op te nemen. Om papieren kopieën naar u te kunnen sturen, moet u een actueel straatadres hebben geregistreerd bij ICOWatchList.com. Houd er rekening mee dat ICOWatchList.com uitsluitend online opereert en het voor ons erg lastig is om papieren kopieën van communicatie te maken. Daarom, als u papieren exemplaren aanvraagt, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat ICOWatchList.com u een redelijke verwerkingsvergoeding in rekening kan brengen voor elke opgevraagde pagina van Communicatie.

3.4 Contactgegevens bijwerken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw e-mailadres en / of gsm-nummer in het bestand van ICOWatchList.com up-to-date te houden, zodat ICOWatchList.com elektronisch met u kan communiceren. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat als ICOWatchList u een elektronische communicatie stuurt maar u deze niet ontvangt omdat uw e-mailadres of gsm-nummer in ons bestand onjuist, verouderd of geblokkeerd is door uw serviceprovider, of u anderszins geen elektronische communicatie kunt ontvangen. Communications, wordt ICOWatchList.com geacht de Communicatie aan u te hebben verstrekt. Houd er rekening mee dat als u een spamfilter gebruikt dat e-mails blokkeert of omleidt van afzenders die niet in uw e-mailadresboek staan, u ICOWatchList.com aan uw e-mailadresboek moet toevoegen zodat u de berichten kunt ontvangen die we sturen naar u.

4.0 Inhoud van derden

4.1 Wanneer u onze site gebruikt, zult u inhoud bekijken die door derden is geleverd, inclusief artikelen, recensies, opmerkingen, inzichten, analyses en links naar webpagina's van die partijen, inclusief maar niet beperkt tot blogs, forums, gemeenschappen en sociale netwerken. We hebben geen controle over of keuren inhoud van derden niet goed en zijn er niet verantwoordelijk voor, inclusief maar niet beperkt tot materiaal dat misleidend, onvolledig, foutief, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk kan zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies of enige schade van welke aard dan ook die wordt opgelopen als gevolg van het feit dat inhoud van derden op ICOWatchList.com staat, en u begrijpt dat uw weergave en gebruik van inhoud van derden en uw interacties met derden die zijn gekoppeld aan onze site, zijn op eigen risico.

5.0 AFWIJZING VAN GARANTIES

BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK AAN HET TEGENWOORDIGER WORDEN VERSTREKT IN EEN SCHRIFTELIJK DOOR ONS, WORDEN ONZE DIENSTEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS. WIJ WIJZEN UITDRUKKELIJK AF, EN U ZIET AF VAN ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK OP DE DIENST, INBREUK OP DE DIENST , EN DE MATERIALEN DIE DAARIN ZIJN BEVAT.

U ERKENT DAT INFORMATIE DIE U OPSLAAN OF OVERDRACHT VIA ONZE DIENSTEN ONHERHELBAAR KAN WORDEN VERLOREN OF CORRUPT OF TIJDELIJK ONBESCHIKBAAR KAN WORDEN DOOR EEN VERSCHEIDENHEID AAN OORZAKEN, MET INBEGRIP VAN SOFTWARE DOOR DERDE STORINGEN, PROTOCOL-WIJZIGINGEN, ONDERSCHEIDINGEN, PROTOCOL-WIJZIGINGEN, ONDERSCHEIDENDE STORINGEN, PROTOCOLWIJZIGINGEN. PARTY DDOS-AANVALLEN, GEPLAND OF ONGESCHEMELD ONDERHOUD, OF ANDERE OORZAKEN, BINNEN OF BUITEN ONZE CONTROLE. U BENT UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR HET MAKEN VAN EEN BACK-UP EN HET ONDERHOUDEN VAN DUBBELE KOPIE VAN ALLE INFORMATIE DIE U OPSLAAN OF OVERDRACHT VIA ONZE DIENSTEN.

6.0 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

BEHALVE ZOALS ANDERS VEREIST DOOR DE WET, ZAL ICOWATCHLIST.COM IN GEEN GEVAL OF ENIGE PERSOON OF ENTITEIT DIE HAAR VERBONDEN IS, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT HAAR AGENTEN, DIENSTEN, MEDEWERKERS, VERZEKERAARS, ADVOCATEN, OPVOLGERS EN CONTRACTEN, WIE ZIJN , ONRECHTMIDDELEN (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF ANDERSZINS VOOR ENIGE SCHADE, KOSTEN OF ANDER VERLIES DAT WELKE GEBRUIKER KAN LIJDEN OM ENIGE REDEN DIE VOORTVLOEIT UIT ENIG GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN OP DE INHOUD VAN ICOWATCHLIST.COM.

7.0 vergoeding

U stemt ermee in ICOWatchList.com (en al onze functionarissen, directeuren, leden, agenten, bedienden, werknemers, verzekeraars, advocaten, rechtverkrijgenden en gelieerde ondernemingen) te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen elke claim, eis, actie, schade, verlies , kosten of uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria, die voortvloeien uit of verband houden met (a) uw gebruik van of gedrag in verband met het gebruik van onze site; (b) eventuele feedback die u geeft; (c) uw schending van deze algemene voorwaarden; of (d) uw schending van rechten van een andere persoon of entiteit. Als u verplicht bent om ons schadeloos te stellen, hebben we het recht om naar eigen goeddunken elke actie of procedure te controleren (op onze kosten) en te bepalen of we deze willen regelen.

8.0 Beëindiging van services

We kunnen, naar eigen goeddunken en zonder aansprakelijkheid jegens u, met of zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment, elk deel van onze site of services tijdelijk of permanent wijzigen of beëindigen.

9.0 feedback

Wij bezitten de exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, op alle feedback, suggesties, ideeën of andere informatie of materialen met betrekking tot ICOWatchList.com die u verstrekt. Alle feedback die u indient, is niet-vertrouwelijk en wordt het exclusieve eigendom van ICOWatchList.com. We hebben recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van dergelijke feedback voor elk doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u. U doet afstand van alle rechten die u mogelijk heeft op de feedback (inclusief eventuele auteursrechten of morele rechten). Stuur ons geen feedback als u verwacht betaald te worden of rechten wilt blijven bezitten of claimen op ideeën die u ons stuurt. We behouden het recht voor om uw identiteit bekend te maken aan een derde partij die beweert dat de door u geplaatste inhoud een schending vormt van hun intellectuele eigendomsrechten of van hun recht op privacy. We hebben het recht om elk bericht dat u op onze website plaatst te verwijderen als, naar onze mening, uw bericht niet voldoet aan de inhoudsnormen die in deze sectie worden uiteengezet.

10.0 Copyrights en andere intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven door ons, alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle inhoud en andere materialen op onze website of aangeboden in verband met onze diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, het ICOWatchList.com-logo en alle ontwerpen, tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen , informatie, gegevens, software, geluidsbestanden, andere bestanden en de selectie en rangschikking daarvan (gezamenlijk "ICOWatchList.com-materialen") zijn het eigendom van ICOWatchList.com of onze licentiegevers of leveranciers en worden beschermd door alle toepasselijke auteursrechtwetten en andere intellectuele eigendomsrechten.

Wij verlenen u hierbij een beperkte, niet-exclusieve en niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en gebruik van de ICOWatchList.com-materialen voor uw persoonlijk of intern zakelijk gebruik. Een dergelijke licentie is onderworpen aan deze voorwaarden en staat niet toe (a) enige doorverkoop van de ICOWatchList.com-materialen; (b) de distributie, openbare uitvoering of openbare vertoning van ICOWatchList.com-materiaal; (c) het wijzigen of anderszins maken van enig afgeleid gebruik van de ICOWatchList.com Materialen, of enig deel daarvan; of (d) elk gebruik van de ICOWatchList.com Materialen anders dan voor de beoogde doeleinden.

11.0-handelsmerken

"ICOWatchList", het ICOWatchList.com-logo en alle andere ICOWatchList.com-product- of servicenamen, logo's of slogans die op onze site kunnen verschijnen, zijn handelsmerken van ICOWatchList en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, in zijn geheel of in part, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag geen handelsmerk-, product- of servicenaam van ICOWatchList.com gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, inclusief maar niet beperkt tot metatags of andere "verborgen tekst" die een handelsmerk, product of servicenaam van ICOWatchList.com gebruiken. Bovendien is het uiterlijk van onze site, inclusief alle paginakopteksten, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts, het servicemerk, het handelsmerk en / of de handelsopmaak van ICOWatchList.com en mag deze niet worden gekopieerd, geïmiteerd of geheel of gedeeltelijk gebruikt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle andere handelsmerken, geregistreerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's die op onze site worden genoemd, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Verwijzing naar producten, diensten, processen of andere informatie, bij naam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of anderszins, vormt of impliceert geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door ons.

12.0 Privacybeleid

Raadpleeg ons privacybeleid voor informatie over hoe we uw informatie verzamelen, gebruiken en delen.

13.0 Toepasselijk recht

U begrijpt en stemt ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van het land, de staat, de provincie of het gebied dat uitsluitend wordt bepaald door ICOWatchList.com om juridische kwesties op te lossen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of verband houden met uw gebruik van ICOWatchList. com. Als de bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling van de overeenkomst ongeldig is, wordt die bepaling uit de algemene voorwaarden verwijderd en blijven de overige voorwaarden volledig van kracht.

14.0 Diversen.

14.1 Volledige overeenkomst; Volgorde van prioriteit. Deze algemene voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst en vervangen alle eerdere en gelijktijdige afspraken tussen de partijen met betrekking tot het gebruik van ICOWatchList.com. Deze algemene voorwaarden veranderen niets aan de voorwaarden van enige andere elektronische of schriftelijke overeenkomst die u mogelijk heeft met ICOWatchlist.com. In het geval van een conflict tussen deze algemene voorwaarden en enige andere overeenkomst die je hebt met ICOWatchlist.com, hebben de voorwaarden van die andere overeenkomst alleen voorrang als deze algemene voorwaarden specifiek zijn geïdentificeerd en verklaard dat ze worden overschreven door een dergelijke andere overeenkomst.

14.2 Wijziging. ICOWatchList.com behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken, behalve door de huidige voorwaarden op de site te plaatsen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is altijd te vinden op ICOWatchList.com. Gebruikers worden aangemoedigd om de algemene voorwaarden elke keer dat ze de site gebruiken te controleren.

14.3 Afstand. Het niet uitoefenen of vertraagd uitoefenen van enig recht onder deze algemene voorwaarden zal niet gelden als een verklaring van afstand daarvan of als een beperking voor het uitoefenen van hetzelfde of een soortgelijk recht in de toekomst.

14.4 Scheidbaarheid. Als een van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, blijft de geldigheid of afdwingbaarheid van een van de andere voorwaarden en bepalingen volledig van kracht en blijft een bepaling van kracht. gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar zijn, blijft van kracht en afdwingbaar voor zover toegestaan ​​door de wet.

14.5 Overdracht. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden niet toewijzen of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICOWatchList.com, ook niet van rechtswege of in verband met een wijziging van controle. ICOWatchlist.com kan een of alle rechten onder deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk toewijzen of overdragen zonder uw toestemming of goedkeuring te verkrijgen.

14.6 Koppen. Koppen van secties zijn alleen voor het gemak en mogen niet worden gebruikt om dergelijke secties te beperken of te interpreteren.

14.7 Overleving. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden blijft van kracht na elke beëindiging of afloop van deze algemene voorwaarden, zoals vereist om ze hun volledige kracht en effect te geven.

* Houd er rekening mee dat u door gebruik te maken van het ICOWatchlist-platform akkoord gaat met ons Disclaimer & TOU en beseffen dat het platform geeft GEEN beleggingsadvies. Het is verstandig om uw eigen onderzoek te doen.

** Goud en zilver zijn gesponsorde posities.