ICOWatchList.com
Zoek ICO-volglijst
Home » disclaimer

Laatst aangepast op

ICOWatchList.com is bedoeld om te worden, en mag alleen worden gebruikt voor informatieve doeleinden. De exploitanten van cryptocurrency-token en ICO-projecten (Initial Coin Offering) die op ICOWatchList.com worden vermeld, betalen een vergoeding om op de lijst te worden geplaatst, en ICOWatchList.com is niet van plan, en mag niet worden verondersteld, een van hen aan te bevelen. . ICOWatchList.com biedt geen investerings-, financieel of juridisch advies. Deze site kan geen vervanging zijn voor professioneel advies en onafhankelijke feitelijke verificatie.

Geen verantwoordelijkheid voor waarschuwingen of documentatie van vermelde projecten.

De cryptocurrency-token en ICO-projecten die op ICOWatchList.com worden vermeld, moeten hun eigen waarschuwingen geven met betrekking tot het risico van de aanbiedingen die ze promoten. Hun documentatie kan informatie bevatten over andere cryptocurrency-token en ICO-projecten die niet op ICOWatchList.com staan ​​vermeld. ICOWatchList.com is niet verantwoordelijk voor de risicowaarschuwingen of andere documentatie van de cryptocurrency-token en ICO-projecten die op deze site worden vermeld.

Geen investeringsadvies of bemiddelingsdiensten.

ICOWatchList.com is geen beleggingsadviseur of beleggingsmakelaar. Geen enkele inhoud op de site is bedoeld, of moet worden verondersteld, een aanbeveling te zijn voor het aangaan van effectentransacties of investeringen, of een goedkeuring, aanbeveling of beoordeling van een project of investering. We geven geen gepersonaliseerde aanbevelingen of meningen over de vraag of een project- of investeringsaanpak geschikt is voor de financiële of andere doelen of behoeften van een specifieke persoon, bedrijf of andere juridische entiteit.

Geen belastingadvies of juridisch advies.

ICOWatchList.com biedt geen belasting- of andere boekhoudkundige diensten of juridisch advies. Wij zijn geen accountants of advocaten. Geen enkele inhoud op de site is bedoeld, of moet worden verondersteld, juridisch of fiscaal advies te zijn. We moedigen u aan en raden u aan om voor onafhankelijk advies bevoegde accountants en advocaten te raadplegen.

Geen aansprakelijkheid.

Noch ICOWatchList.com, noch enige persoon of entiteit die ermee verbonden is, inclusief maar niet beperkt tot zijn agenten, bedienden, werknemers, verzekeraars, advocaten, opvolgers en rechtverkrijgenden, zal aansprakelijk zijn, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), of anderszins , voor enige schade, kosten of ander verlies dat u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of vertrouwen op de inhoud van ICOWatchList.com.

Gebruikersgaranties

Door ICOWatchList.com te gebruiken, geeft u de volgende garanties:

Volledige kennis.

Je garandeert dat (a) je de Algemene Voorwaarden van ICOWatchList.com hebt gelezen, deze begrijpt en er onvoorwaardelijk mee instemt hieraan gebonden te zijn; (b) je hebt de disclaimer van ICOWatchList.com gelezen, begrepen en geaccepteerd; en (c) de garanties die u geeft door de site te gebruiken, zijn waarheidsgetrouw.

Persoonlijk onderzoek.

U garandeert dat u begrijpt dat aangezien de inhoud van ICOWatchList.com alleen voor informatieve doeleinden is, het uiterst belangrijk voor u is om uw eigen onderzoek en analyse te doen, onafhankelijk alle informatie die u op ICOWatchList.com vindt waarop u wilt vertrouwen, te verifiëren. persoonlijke omstandigheden en doelen, en onafhankelijk financieel advies inwinnen van geschikte professionals alvorens een investeringsbeslissing te nemen of enige andere actie te ondernemen.

Geen illegale handelingen.

U garandeert dat u zich ertoe verbindt, naar uw beste weten en overtuiging en na due diligence, ervoor te zorgen dat er geen witwaspraktijken of andere onwettige handelingen worden gepleegd in verband met het gebruik van de ICOWatchList.com, en dat er geen opbrengsten van enig geld worden gepleegd. witwasactiviteiten worden gebruikt om te investeren in ICO's die op ICOWatchList.com zijn gepubliceerd. U garandeert verder dat u alle toepasselijke antiwitwasregelgeving naleeft en altijd zult naleven. Bovendien garandeert u dat u, in verband met het gebruik van ICOWatchList.com, niets van waarde, direct of indirect, overdraagt ​​aan een overheidsfunctionaris, werknemer van een door de overheid gecontroleerd bedrijf, politieke partij of privé (niet-gouvernementeel) personen of rechten die namens een overheid werken om een ​​ongepast voordeel of voordeel te verkrijgen. U garandeert verder dat er geen geld dat aan u is betaald als compensatie of anderszins is of zal worden gebruikt voor het betalen van steekpenningen of smeergeld in strijd met enige toepasselijke wet.

Bewustwording van risico's.

U garandeert dat u begrijpt dat cryptocurrency-token en Initial Coin Offering (ICO) -projecten inherent zeer riskant en extreem speculatief zijn. Ze zijn ongereguleerd, in een vroeg ontwikkelingsstadium, met experimentele software en bedrijfsmodellen, geen overheidsbescherming van uw investering, dramatische prijsvolatiliteit, het grote potentieel voor ontoereikende documentatie en een hoog risico op fraude.

Investeer alleen in cryptocurrency-token of ICO-projecten als u over substantiële technische kennis beschikt en de details van het aanbod begrijpt. Er moet zorgvuldig onderzoek worden gedaan naar de projecten, het netwerk, de tokens en het team achter elke tokenverkoop of ICO. U moet begrijpen dat uw beleggingen en die van anderen mogelijk niet resulteren in een bruikbare of waardevolle token en dat u mogelijk de volledige waarde van uw belegging verliest.

U wordt aangemoedigd om het advies van en de waarschuwingen over de aanzienlijke risico's van deze sector (inclusief het risico op waardeverlies en fraude) in overweging te nemen, gepubliceerd door de volgende rechtsgebieden:Verenigde Staten - https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-and-bulletins/ib_coinofferingsUK - https://www.fca.org.uk/news/statements/initial-coin-offeringsEuropa - https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-highlights-ico-risks-investors-and-firms


Ter informatie: ICOWatchList.com biedt de volgende lijst met risico's van investeringen in cryptocurrency-token of ICO-projecten. U garandeert dat u begrijpt dat ICOWatchList.com niet garandeert dat deze lijst alle mogelijke risico's omvat.

Technologie in een vroeg stadium.

Cryptocurrency-tokens worden gemaakt en gedistribueerd met behulp van gedistribueerde grootboek- of blockchain-technologie. Deze technologie is zeer experimenteel; Daarom is deelname aan de verkoop van cryptocurrency-token of ICO's zeer riskant. Uitgevers van tokens of virtuele munten gebruiken vaak software, nieuwe technologieën en nieuwe manieren van zakendoen die zich in een vroege ontwikkelingsfase bevinden en nog niet bewezen zijn. De software, technologieën en gerelateerde bedrijven waarin is geïnvesteerd door de entiteit die tokens uitgeeft, kunnen ongeschikt zijn voor de beoogde doeleinden. doel en / of niet zo effectief of goed werken als verwacht.

Protocolgerelateerd risico.

Veel cryptocurrency-token en ICO-projecten zijn gebaseerd op de protocollen van Bitcoin of Ethereum. Het project dat ze gebruikt, zal nadelig worden beïnvloed door een storing, disfunctioneren of het verlaten van deze protocollen. Bovendien kunnen deze protocollen minder waardevol of waardeloos worden gemaakt door vooruitgang in cryptografie of andere technische vooruitgang, zoals de ontwikkeling van kwantumcomputers.

Onbewezen software.

Cryptocurrency-token en ICO-projecten maken gebruik van software en andere technologie die zich waarschijnlijk in een vroege ontwikkelingsfase bevindt en niet bewezen is, en er is normaal gesproken geen garantie dat het proces voor het ontvangen, gebruiken en bezitten van tokens of virtuele munten ononderbroken of foutloos zal zijn . Dergelijke software en andere technologie kunnen zwakheden, kwetsbaarheden of bugs bevatten die ernstige problemen kunnen veroorzaken, inclusief maar niet beperkt tot het onvermogen om tokens of virtuele munten te gebruiken en het gedeeltelijk of volledig verlies van tokens of virtuele munten.

Blockchain-mijnaanvallen.

Elk cryptocurrency-token of ICO-project dat gebruikmaakt van op blockchain gebaseerde systemen die afhankelijk zijn van onafhankelijke mijnwerkers, kan onderhevig zijn aan mijnaanvallen, inclusief maar niet beperkt tot aanvallen met dubbele uitgaven, meerderheidsaanvallen voor mijnbouw, "egoïstische mijnbouw" -aanvallen en racevoorwaarden. Elke succesvolle aanval brengt ernstige risico's met zich mee voor elk aspect van het cryptocurrency-token of ICO-project.

Volatiliteit.

De entiteit die een token of virtuele munt uitgeeft, wil mogelijk cryptocurrency opslaan of omzetten in een of meer fiat- en / of alternatieve cryptocurrencies. Er kunnen ernstige problemen zijn met het maken en beheren van dergelijke cryptocurrencies en fondsen, waaronder problemen die verband houden met het gebrek aan gemakkelijke convertibiliteit tussen fiat-valuta's, cryptocurrencies en tokens of met het omgaan met deze via traditionele markttegenpartijen en tussenpersonen. Als de waarde van cryptocurrencies ongunstig fluctueert tijdens of na de verkoop van een token, kan de entiteit die de tokens uitgeeft mogelijk niet de ontwikkeling financieren of het technologieplatform ontwikkelen of onderhouden dat het gebruik van de tokens mogelijk maakt zoals het bedoeld was. Naast de gebruikelijke marktwerking kan het risico van ongunstige schommelingen in de waarde van cryptocurrencies worden verergerd door een andere DAO-achtige aanval op het Ethereum-netwerk, door veiligheidsincidenten of marktonregelmatigheden bij een of meer van de belangrijkste cryptocurrency-exchanges, of door momenteel niet te voorziene gebeurtenissen.

Verlies van uw inloggegevens.

Als u uw inloggegevens voor uw crypto-wallet verliest of als ze worden gestolen, gaan tokens of virtuele munten die u hebt gekocht permanent verloren. Een privésleutel of een combinatie van privésleutels is nodig om tokens die in uw portemonnee zijn opgeslagen te beheren en te verwijderen. Verlies van de privésleutel (s) die aan uw portemonnee zijn gekoppeld, zal resulteren in verlies van tokens. Elke derde partij die toegang krijgt tot uw privésleutel (s), inclusief door inloggegevens te verkrijgen van een gehoste portefeuilledienst die u gebruikt, kan mogelijk uw tokens stelen. Als uw crypto-wallet om welke reden dan ook defect raakt of faalt, inclusief uw eigen nalatigheid om deze correct te onderhouden of te gebruiken, kan dit er ook toe leiden dat uw tokens verloren gaan. Het niet correct volgen van de procedures die zijn uiteengezet in tokenverkoopdocumentatie voor het kopen en ontvangen van tokens, inclusief het opgeven van een onjuist portefeuilleadres of een adres dat niet ERC-20-compatibel is, kan leiden tot verlies van tokens.

Cybercriminaliteit.

Cryptocurrencies en tokens zijn inherent onderhevig aan het risico van cybercriminaliteit, waartegen moeilijk te beschermen is. De software die in enig aspect van een cryptocurrency-token of ICO-project wordt gebruikt, kan worden gehackt, wat ertoe kan leiden dat sommige of alle cryptocurrency en token-activa niet meer kunnen worden gebruikt of zelfs verloren kunnen gaan. Entiteiten die tokens uitgeven, zijn waarschijnlijk niet verplicht om hun activa te verzekeren en kunnen het te moeilijk vinden om dit te doen gezien de commerciële voorwaarden voor een dergelijke verzekering.

Mislukking of verlating.

Elk aspect van een cryptocurrency-token of ICO-project dat wordt verlaten of moet worden geherstructureerd, technologisch of commercieel niet succesvol wordt of blijft, of wordt stilgelegd om vele redenen, inclusief, maar niet beperkt tot, gebrek aan belangstelling van het publiek; wettelijke, regelgevende of andere juridische wijzigingen; gebrek aan financiering; en gebrek aan commercieel succes door concurrerende projecten. Er is geen garantie dat tokens of virtuele munten die u aanschaft, de verwachte waarde of enige waarde zullen hebben op het moment dat u ze wilt gebruiken. U moet begrijpen en accepteren dat het bezit en het gebruik van tokens of virtuele munten zeer riskant is, zodat ze onbruikbaar of waardeloos kunnen zijn of worden met betrekking tot de uitwisseling van informatie, diensten of waarde met andere eigenaren van tokens of virtuele munten, en zij kunnen doorgaans niet worden ingewisseld of ingewisseld voor de entiteit die de tokens heeft uitgegeven in ruil voor fiat of alternatieve cryptocurrencies.

Regelgevingsrisico.

De verkoop of het gebruik van tokens of virtuele munten kan worden verboden onder de toepasselijke effectenwetgeving. Het is mogelijk dat bestaande regelgeving kan worden toegepast, of nieuwe regelgeving kan worden aangenomen, die van invloed zijn op op blockchaintechnologie gebaseerde applicaties en de verkoop van tokens of virtuele munten, zodat elk aspect van cryptocurrency-token en ICO-projecten negatief kan worden beïnvloed, waardoor deze moet worden gewijzigd of stopgezet en mogelijk resulterend in het verlies van tokens of tokenwaarde.

Geen wettelijke bescherming.

Tokens vertegenwoordigen geen deposito's en zijn niet onderworpen aan enige wettelijke verzekering of garanties. In het geval van insolventie van een entiteit die tokens uitgeeft of een entiteit die betrokken is bij een cryptocurrency-token of ICO-project, is er geen bescherming om verliezen mogelijk te maken.

Zwak managment.

Alle beslissingen met betrekking tot producten of diensten van een entiteit die tokens of een verbonden of verbonden partij uitgeeft, worden doorgaans intern genomen door de entiteit of een verbonden of verbonden partij. Kopers van tokens hebben geen zeggenschap over het bestuur van deze bedrijven. Deze beslissingen kunnen een negatief effect hebben op het platform waarop uw tokens bedoeld zijn om te worden gebruikt en / of het nut van tokens die u bezit. Entiteiten die tokens uitgeven, zijn onderworpen aan de normale wettelijke, boekhoudkundige en fiscale normen, maar ze kunnen worden beheerd door personen met zeer beperkte zakelijke ervaring.

Gebrek aan overzicht.

De meeste tokenverkopen zijn niet gestructureerd of bedoeld als een aanbieding van effecten of een promotie, uitnodiging of uitnodiging voor investeringsdoeleinden. Tokenverkopen zijn daarom niet onderworpen aan de aanbiedingsvereisten die van toepassing zijn op effecten, inclusief wettelijke normen voor prospectussen of andere documentatie. Investeren in niet-gereguleerde tokens houdt geen onafhankelijke beoordeling of toezicht in dat wettelijk vereist is voor het aanbieden van effecten, en de rekeningen van tokenaanbieders zijn mogelijk niet onderworpen aan auditvereisten.

Geen levensvatbaar rechtsmiddel.

In het geval van een geschil tussen u en de entiteit die tokens uitgeeft of een gerelateerde of geassocieerde entiteit over enig aspect van een cryptocurrency-token of ICO-project, kan het voor u onbetaalbaar moeilijk of duur zijn om uw wettelijke rechten te doen gelden. Zelfs als u een claim indient, kan het moeilijk of onmogelijk zijn om op uw claim te slagen vanwege de moeilijkheid om onderscheid te maken tussen juridisch bindende en afdwingbare contractuele verklaringen, garanties en voorwaarden en louter voorspellingen over de verwachte toekomst van tokens die geen juridisch bindende beloften vormen en voorstellingen. Uw vermogen om te zegevieren over een dergelijke claim zal buitengewoon moeilijk zijn vanwege de aanwezigheid in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop van tokens van talloze waarschuwingen over de vele risico's die gepaard gaan met het kopen of gebruiken van tokens of virtuele munten.

Fraude.

Omdat cryptocurrency-token of ICO-projecten grotendeels ongereguleerde vormen van crowdfunding zijn, bestaat het risico dat oneerlijke mensen ze zullen gebruiken als schema's om snel rijk te worden en zelfs niet proberen om de beloften en verklaringen na te komen die zijn gedaan op het moment van verkoop van de tokens. . U moet de kwaliteit en geloofwaardigheid beoordelen van het hele team dat betrokken is bij een cryptocurrency-token of ICO-project, inclusief professionele adviseurs, omdat het risico op fraude aanzienlijk is in deze jonge, niet-geteste sector.

* Houd er rekening mee dat u door gebruik te maken van het ICOWatchlist-platform akkoord gaat met ons Disclaimer & TOU en beseffen dat het platform geeft GEEN beleggingsadvies. Het is verstandig om uw eigen onderzoek te doen.

** Goud en zilver zijn gesponsorde posities.