ICOWatchList.com
Hledat ICO Watchlist
Home » zřeknutí se

Naposledy aktualizováno dne

ICOWatchList.com má a mělo by být používáno pouze pro informační účely. Provozovatelé projektů tokenů kryptoměny a počáteční nabídky mincí (ICO) uvedených na ICOWatchList.com platí poplatek za uvedení na seznam a ICOWatchList.com jejich uvedením v úmyslu ani by se nemělo předpokládat, že by některý z nich doporučil . ICOWatchList.com neposkytuje investiční, finanční ani právní poradenství. Tento web nemůže nahradit odbornou radu a nezávislé věcné ověření.

Žádná odpovědnost za varování nebo dokumentaci uvedených projektů.

Kryptoměnový token a projekty ICO uvedené na ICOWatchList.com musí poskytovat svá vlastní varování týkající se rizika nabídek, které propagují. Jejich dokumentace může obsahovat informace o dalších tokenech kryptoměny a projektech ICO, které nejsou uvedeny na ICOWatchList.com. ICOWatchList.com neodpovídá za varování před riziky ani jinou dokumentaci tokenu kryptoměny a projektů ICO uvedených na tomto webu.

Žádné investiční poradenství ani zprostředkovatelské služby.

ICOWatchList.com není investičním poradcem ani investičním makléřem. Žádný obsah na tomto webu není zamýšlen, ani by neměl být považován za doporučení k uzavření jakýchkoli transakcí s cennými papíry nebo investic, ani jako potvrzení, doporučení nebo hodnocení jakéhokoli projektu nebo investice. Neposkytujeme personalizovaná doporučení ani stanoviska ohledně toho, zda je projekt nebo investiční přístup vhodný pro finanční nebo jiné cíle nebo potřeby konkrétní osoby, společnosti nebo jiného právního subjektu.

Žádné daňové poradenství ani právní poradenství.

ICOWatchList.com nenabízí daňové ani jiné účetní služby ani právní poradenství. Nejsme účetní ani právníci. Žádný obsah na těchto stránkách není určen k právnímu ani daňovému poradenství, ani by se to nemělo předpokládat. Doporučujeme a doporučujeme vám poradit se s licencovanými účetními a právníky o nezávislém poradenství.

Žádná odpovědnost.

ICOWatchList.com ani žádná osoba nebo subjekt s ním spojený, včetně, ale bez omezení na jeho agenty, zaměstnance, zaměstnance, pojišťovny, zmocněnce, nástupce a pověřené osoby, nenesou odpovědnost, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) nebo jinak , za jakékoli škody, výdaje nebo jiné ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku jakéhokoli použití nebo spoléhání se na obsah ICOWatchList.com.

Záruky uživatele

Používáním ICOWatchList.com poskytujete následující záruky:

Plné znalosti.

Ručíte za to, že (a) jste si přečetli smluvní podmínky ICOWatchList.com, porozuměli jim a bezpodmínečně souhlasíte s tím, že jimi budete vázáni; (b) přečetli jste si odmítnutí odpovědnosti ICOWatchList.com, rozumíte mu a souhlasíte s ním; a (c) záruky, které poskytujete používáním stránek, jsou pravdivé.

Osobní výzkum.

Ručíte za to, že chápete, že vzhledem k tomu, že obsah ICOWatchList.com slouží pouze pro informační účely, je pro vás nesmírně důležité provést vlastní průzkum a analýzu, nezávisle ověřit veškeré informace, které najdete na ICOWatchList.com, na které se chcete spolehnout, zvažte vlastní osobní okolnosti a cíle a získejte nezávislé finanční poradenství od příslušných odborníků před jakýmkoli investičním rozhodnutím nebo jakoukoli jinou akcí.

Žádné nezákonné činy.

Ručíte za to, že se zavazujete zajistit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a po náležité péči, že v souvislosti s používáním ICOWatchList.com nebude pácháno žádné praní peněz nebo jiný protiprávní čin a že nebudou vytěženy žádné peníze- činnosti praní se používají k investování do ICO zveřejněných na ICOWatchList.com. Dále zaručujete, že budete a vždy budete dodržovat všechny příslušné předpisy proti praní peněz. Kromě toho zaručujete, že v souvislosti s používáním ICOWatchList.com nebudete převádět nic hodnotného, ​​přímo ani nepřímo, na žádného státního úředníka, zaměstnance vládou ovládané společnosti, politické strany nebo soukromého (nevládního) osoby nebo oprávnění pracovat jménem jakékoli vlády za účelem získání jakéhokoli nepatřičného prospěchu nebo výhody. Dále zaručujete, že žádné peníze vyplacené vám jako kompenzace nebo jinak nebyly nebo nebudou použity k vyplacení jakéhokoli úplatku nebo provize v rozporu s jakýmikoli platnými zákony.

Povědomí o rizicích.

Ručíte za to, že rozumíte tomu, že projekty tokenů kryptoměny a počáteční nabídky coinů (ICO) jsou ze své podstaty vysoce rizikové a extrémně spekulativní. V rané fázi vývoje jsou neregulované, s experimentálním softwarem a obchodními modely, bez vládní ochrany vašich investic, dramatické kolísavosti cen, vysokého potenciálu pro nedostatečnou dokumentaci a vysokého rizika podvodu.

Investovat do tokenu kryptoměny nebo projektů ICO byste měli pouze tehdy, pokud máte značné technické znalosti a rozumíte specifikům nabídky. U projektů, sítě, tokenů a týmu za jakýmkoli prodejem tokenů nebo ICO by měla být provedena pečlivá due diligence. Musíte pochopit, že vaše a cizí investice nemusí vést k použitelnému nebo hodnotnému tokenu a můžete přijít o celou hodnotu své investice.

Doporučujeme, abyste zvážili rady a varování týkající se významných rizik tohoto odvětví (včetně rizika ztráty hodnoty a podvodů) zveřejněné následujícími jurisdikcemi:Spojené státy americké - https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-and-bulletins/ib_coinofferingsUK - https://www.fca.org.uk/news/statements/initial-coin-offeringsEvropa - https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-highlights-ico-risks-investors-and-firms


Pro vaši informaci ICOWatchList.com nabízí následující seznam rizik investic do tokenu kryptoměny nebo projektů ICO. Ručíte za to, že rozumíte tomu, že ICOWatchList.com nezaručuje, že tento seznam obsahuje všechna možná rizika.

Technologie raného stádia.

Tokeny kryptoměny jsou vytvářeny a distribuovány pomocí technologie distribuované účetní knihy nebo blockchainu. Tato technologie je vysoce experimentální; proto je účast na prodeji tokenů kryptoměny nebo ICO velmi riskantní. Vydavatelé tokenů nebo virtuálních coinů často používají software, nové technologie a nové způsoby podnikání, které jsou v rané fázi vývoje a nejsou osvědčené. Software, technologie a související podniky investované do subjektu vydávajícího tokeny mohou být nevhodné pro jejich zamýšlené a/nebo nefungují tak efektivně nebo tak, jak se očekávalo.

Riziko související s protokolem.

Mnoho projektů tokenů kryptoměny a ICO je založeno na protokolech bitcoinů nebo etherea. Projekt, který je použije, bude nepříznivě ovlivněn jakoukoli poruchou, dysfunkcí nebo opuštěním těchto protokolů. Navíc by tyto protokoly mohly být méně hodnotné nebo bezcenné díky pokrokům v kryptografii nebo jiným technickým pokrokům, jako je vývoj kvantové výpočetní techniky.

Neověřený software.

Kryptoměnové tokeny a projekty ICO používají software a další technologie, které budou pravděpodobně v rané fázi vývoje a neprokázané, a obvykle neexistuje žádná záruka, že proces přijímání, používání a vlastnictví tokenů nebo virtuálních coinů bude nepřerušovaný nebo bez chyb . Takový software a další technologie by mohly obsahovat slabiny, zranitelnosti nebo chyby, které by mohly způsobit vážné problémy, mimo jiné včetně nemožnosti používat tokeny nebo virtuální coiny a částečnou nebo úplnou ztrátu tokenů nebo virtuálních coinů.

Útoky na blockchainovou těžbu.

Jakýkoli token kryptoměny nebo projekt ICO využívající systémy založené na blockchainu, které jsou závislé na nezávislých těžařích, mohou podléhat těžařským útokům, mimo jiné útokům s dvojitým utrácením, útokům na většinu těžební síly, útokům „sobecké těžby“ a útokům na rasovou situaci. Jakýkoli úspěšný útok představuje vážná rizika pro každý aspekt tokenu kryptoměny nebo projektu ICO.

Volatilita.

Subjekt, který vydává token nebo virtuální minci, si může přát uložit nebo převést kryptoměnu na jednu nebo více fiatových a/nebo alternativních kryptoměn. Při výrobě a správě těchto kryptoměn a fondů by mohly nastat vážné problémy, včetně potíží souvisejících s nedostatkem pohotové směnitelnosti mezi fiatovými měnami, kryptoměnami a tokeny nebo s jejich řešením prostřednictvím tradičních protistran na trhu a zprostředkovatelů. Pokud hodnota kryptoměn kolísá nepříznivě během prodeje tokenů nebo po něm, subjekt vydávající tokeny nemusí být schopen financovat vývoj nebo vývoj nebo údržbu technologické platformy umožňující použití tokenů tak, jak zamýšlel. Kromě obvyklých tržních sil by riziko nepříznivých výkyvů v hodnotě kryptoměn mohlo zhoršit další útok podobný DAO na síť Ethereum, bezpečnostní incidenty nebo nesrovnalosti trhu na jedné nebo více hlavních burzách kryptoměn nebo aktuálně nepředvídatelné události.

Ztráta vašich přihlašovacích údajů.

Pokud ztratíte své krypto-peněženky nebo vám budou odcizeny, tokeny nebo virtuální mince, které jste zakoupili, budou nenávratně ztraceny. K ovládání a likvidaci tokenů uložených ve vaší peněžence je nezbytný soukromý klíč nebo kombinace soukromých klíčů. Ztráta soukromých klíčů přidružených k vaší peněžence bude mít za následek ztrátu tokenů. Jakákoli třetí strana, která získá možnost přístupu k vašim soukromým klíčům, včetně získání přihlašovacích údajů hostované služby peněženky, kterou používáte, může být schopna vaše tokeny ukrást. Pokud vaše krypto-peněženka z jakéhokoli důvodu nefunguje nebo selhává, včetně vašeho vlastního nesprávného udržování nebo používání, může také dojít ke ztrátě vašich tokenů. Nedodržení postupů uvedených v jakékoli dokumentaci prodeje tokenů pro nákup a příjem tokenů, včetně uvedení nesprávné adresy peněženky nebo adresy, která není kompatibilní s ERC-20, může mít za následek ztrátu tokenu.

Kyberzločin.

Kryptoměny a tokeny jsou ze své podstaty vystaveny riziku počítačové kriminality, před kterou je obtížné se chránit. Software použitý v jakémkoli aspektu tokenu kryptoměny nebo projektu ICO by mohl být hacknut, což by mohlo mít za následek nemožnost použít nebo úplnou ztrátu některých nebo všech aktiv kryptoměny a tokenu. Od subjektů vydávajících tokeny je nepravděpodobné, že budou povinni pojistit svá aktiva, a vzhledem k obchodním podmínkám takového pojištění může být pro ně příliš obtížné to provést.

Selhání nebo opuštění.

Jakýkoli aspekt jakéhokoli tokenu kryptoměny nebo projektu ICO opuštěný nebo vyžadovaný k restrukturalizaci, stát se nebo zůstat technologicky nebo komerčně neúspěšný nebo být ukončen z mnoha důvodů, mimo jiné včetně nezájmu veřejnosti; zákonné, regulační nebo jiné právní změny; nedostatek financí; a nedostatek komerčního úspěchu v důsledku konkurenčních projektů. Neexistuje žádná záruka, že všechny tokeny nebo virtuální mince, které získáte, budou mít očekávanou hodnotu nebo jakoukoli hodnotu v době, kdy je chcete použít. Měli byste pochopit a přijmout, že vlastnictví a používání tokenů nebo virtuálních coinů je velmi riskantní, takže mohou být nebo se stanou nepoužitelnými nebo bezcennými, pokud jde o výměnu informací, služeb nebo hodnoty s jinými vlastníky tokenů nebo virtuálních coinů, a oni obvykle nelze vyměnit ani uplatnit u subjektu, který vydal tokeny výměnou za fiat nebo alternativní kryptoměny.

Regulační riziko.

Podle platných zákonů o cenných papírech může být prodej nebo používání tokenů nebo virtuálních mincí zakázáno. Je možné, že by mohly být použity stávající předpisy nebo by mohly být přijaty nové předpisy, které by ovlivnily aplikace založené na technologii blockchain a prodeje tokenů nebo virtuálních coinů tak, že by mohl být negativně ovlivněn jakýkoli aspekt tokenu kryptoměny a projektů ICO, což vyžaduje jeho úpravu nebo přerušení a potenciálně vedoucí ke ztrátě tokenů nebo hodnoty tokenu.

Žádná zákonná ochrana.

Tokeny nepředstavují vklady a nepodléhají žádnému zákonnému pojištění ani zárukám. V případě platební neschopnosti subjektu vydávajícího tokeny nebo jakéhokoli subjektu zapojeného do tokenu kryptoměny nebo projektu ICO nebude k dispozici žádná ochrana, která by umožňovala obnovu ztrát.

Špatné řízení.

Všechna rozhodnutí týkající se produktů nebo služeb subjektu vydávajícího tokeny nebo spřízněné nebo přidružené strany obvykle provádí interně účetní jednotka nebo spřízněná nebo přidružená strana. Kupující tokenů nemají žádné slovo v řízení těchto společností. Tato rozhodnutí by mohla nepříznivě ovlivnit platformu, na které jsou vaše tokeny určeny k použití, a/nebo užitečnost jakýchkoli tokenů, které vlastníte. Subjekty vydávající tokeny podléhají běžným právním, účetním a daňovým standardům, ale mohou je provozovat osoby s velmi omezenými obchodními zkušenostmi.

Nedostatek dohledu.

Většina prodejů tokenů není strukturována ani zamýšlena jako nabídka cenných papírů nebo propagace, pozvánka nebo výzva k investičním účelům. Prodej tokenů proto nepodléhá nabídkovým požadavkům, které se vztahují na cenné papíry, včetně právních norem pro prospekty nebo jinou dokumentaci. Investování do neregulovaných tokenů nezahrnuje nezávislou kontrolu nebo dohled požadovaný zákonem pro nabídky cenných papírů a účty poskytovatelů tokenů nemusí podléhat požadavkům na audit.

Žádný životaschopný právní prostředek nápravy.

V případě sporu mezi vámi a subjektem vydávajícím tokeny nebo jakýmkoli příbuzným nebo přidruženým subjektem ohledně jakéhokoli aspektu tokenu kryptoměny nebo projektu ICO může být pro vás uplatňování zákonných práv neúměrně obtížné nebo nákladné. I když vznesete nárok, může být získání vašeho nároku obtížné nebo nemožné vzhledem k obtížnosti rozlišení mezi právně závaznými a vymahatelnými smluvními prohlášeními, zárukami a podmínkami a pouhými projekcemi očekávané budoucnosti tokenů, které nepředstavují právně závazné sliby a reprezentace. Vaše schopnost zvítězit nad jakýmkoli takovým nárokem bude extrémně obtížná, protože v podmínkách platných pro prodej tokenů existuje řada varování o mnoha rizicích spojených s nákupem nebo používáním tokenů nebo virtuálních coinů.

Podvod.

Protože tokeny kryptoměny nebo projekty ICO jsou z velké části neregulované formy crowdfundingu, existuje riziko, že je nepoctiví lidé použijí jako schémata rychlého zbohatnutí a ani se nepokusí splnit sliby a prohlášení učiněné v době prodeje tokenů . Měli byste posoudit kvalitu a důvěryhodnost celého týmu zapojeného do tokenu kryptoměny nebo projektu ICO, včetně profesionálních poradců, protože riziko podvodu je v tomto mladém nevyzkoušeném sektoru značné.

* Vezměte prosím na vědomí, že používáním platformy ICOWatchlist souhlasíte s naším Prohlášení & TOBĚ a jsou si toho vědomi platforma NEPOSKYTUJE investiční poradenství. Je rozumné provést si vlastní průzkum.

** Zlato a stříbro jsou sponzorované pozice.