ICOWatchList.com
Търсене ICO Моят списък за наблюдение
Начало » условия

Последна актуализация на

Всяко използване на ICOWatchList.com подлежи на следните правила и условия. Чрез разглеждане или използване на услугите на ICOWatchList.com, вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези условия.

1.0 Приемлива употреба

1.1 Вие се съгласявате, че няма да нарушите никакъв закон, договор, интелектуална собственост или друго право на трета страна или да извършите непозволено увреждане и че вие ​​носите единствената отговорност за поведението си, докато използвате нашия сайт. Без да ограничавате общото на гореизложеното, вие се съгласявате, че няма да:

1.1.1 Използвайте нашия сайт по начин, който би могъл да попречи, да наруши или да попречи на други потребители да използват нашия сайт, или който би могъл да повреди, деактивира, претоварва или наруши функционирането на нашия сайт по някакъв начин;

1.1.2 Използвайте нашия сайт, за да плащате, поддържате или по друг начин да се занимавате с пране на пари или друга незаконна дейност;

1.1.3 Използвайте всеки робот, паяк, робот, скрепер или други автоматизирани средства или интерфейс, които не са предоставени от нас за достъп до нашия сайт или за извличане на данни;

1.1.4 Опит за заобикаляне на всички техники за филтриране на съдържание, които използваме, или опит за достъп до която и да е услуга или част от нашия сайт, до които нямате разрешение за достъп;

1.1.5 Разработване на приложения на трети страни, които взаимодействат с нашия сайт без нашето предварително писмено съгласие;

1.1.6 Предоставяне на невярна, неточна или подвеждаща информация; и

1.1.7 Насърчавайте или подтиквайте трета страна да се занимава с някоя от дейностите, забранени съгласно този раздел.

2.0 Рискове

2.1 Вие потвърждавате и се съгласявате, че съдържанието на ICOWatchList.com е информационно и използвате сайта на свой собствен риск.

2.2 Вие потвърждавате и се съгласявате, че сте прочели, разбрали и сте обвързани с Отказ от отговорност и Гаранции на потребителите, публикувани на този сайт.

3.0 Електронни известия

3.1 Съгласие за електронна доставка. Вие се съгласявате и се съгласявате да получавате по електронен път всички съобщения, споразумения, документи, разписки, известия и разкрития (наричани заедно „Комуникации“), които ICOWatchList.com предоставя във връзка с използването на сайта от Вас. Вие се съгласявате, че ICOWatchList.com може да ви предостави тези съобщения, като ги публикувате на ICOWatchList.com, като ги изпратите по имейл на посочения от вас имейл адрес и/или като изпратите SMS или текстово съобщение на предоставен от вас номер на мобилен телефон . Нормалните съобщения, данни и други тарифи и такси на вашия оператор може да важат за всяка мобилна комуникация. Трябва да поддържате копия на електронни съобщения, като отпечатате хартиено копие или запазите електронно копие. Можете също така да се свържете с нас, за да поискате допълнителни електронни копия на Съобщения или срещу заплащане хартиени копия на Съобщения (както е описано по -долу).

3.2 Изисквания към хардуера и софтуера. За достъп и запазване на електронни комуникации ще ви е необходим компютър с интернет връзка, който има актуален уеб браузър с активирани бисквитки и 128-битово криптиране. Също така ще трябва да имате валиден имейл адрес, записан в ICOWatchList.com и да имате достатъчно място за съхранение, за да запазите миналите съобщения, или инсталиран принтер, за да ги отпечатате.

3.3 Искане на хартиени копия. Ако, след като се съгласите да получавате съобщения по електронен път, бихте искали хартиено копие на съобщение, което ви изпратихме преди това, можете да поискате копие в рамките на 30 дни след датата, на която сме ви предоставили съобщението, като се свържете с нас писмено. За да можем да ви изпратим копия на хартиен носител, трябва да имате текущ уличен адрес, записан в ICOWatchList.com. Моля, обърнете внимание, че ICOWatchList.com работи изключително онлайн и за нас е много натоварващо да произвеждаме хартиени копия на съобщенията. Следователно, ако поискате копия на хартиен носител, вие разбирате и се съгласявате, че ICOWatchList.com може да ви начисли разумна такса за обработка за всяка поискана страница на съобщение.

3.4 Актуализиране на информацията за контакт. Ваша отговорност е да поддържате вашия имейл адрес и/или номер на мобилен телефон в архив с ICOWatchList.com, за да може ICOWatchList.com да комуникира с вас по електронен път. Вие разбирате и се съгласявате, че ако ICOWatchList ви изпрати електронна комуникация, но не я получите, защото вашият имейл адрес или номер на мобилен телефон във файла е неправилен, остарял или блокиран от вашия доставчик на услуги, или по друг начин не можете да получавате електронни Комуникации, ICOWatchList.com ще се счита, че ви е предоставил съобщението. Моля, обърнете внимание, че ако използвате филтър за спам, който блокира или пренасочва имейли от податели, които не са посочени в имейл адресната ви книга, трябва да добавите ICOWatchList.com към вашата имейл адресна книга, за да можете да получавате съобщенията, до които изпращаме Вие.

4.0 Съдържание на трети страни

4.1 При използване на нашия сайт ще видите съдържание, предоставено от трети страни, включително статии, рецензии, коментари, прозрения, анализи и връзки към уеб страници на тези страни, включително, но не само, блогове, форуми, общности и социални мрежи. Ние не контролираме и не одобряваме съдържание на трети страни и не носим отговорност за него, включително, без ограничение, материали, които могат да бъдат подвеждащи, непълни, погрешни, обидни, неприлични или по друг начин нежелателни. Ние не носим отговорност и отговорност за каквито и да било загуби или щети, причинени в резултат на съдържанието на трети страни на ICOWatchList.com, и вие разбирате, че вашето гледане и използване на съдържание на трети страни, както и вашите взаимодействия с трети страни, които са свързани с нашия сайт, са на ваш собствен риск.

5.0 ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ

С изключение на изрично предоставените противоречия в НАПИСАНЕ НА НАС, НАШИТЕ УСЛУГИ СА ПРЕДОСТАВЯНИ НА „КАКТО Е“ И „НАЛИЧНО“. Ние отхвърляме, а вие се откаже, ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е ИЗРИЧНО ИЛИ КОСВЕНО, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШЕНИЕ AS в Услугите ни, включително информацията, СЪДЪРЖАНИЕ , И МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАНИ В ТОВА.

ЗНАЕТЕ, ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЪХРАНЯВАТЕ ИЛИ ПРЕХВЪРЛЯТ ЧРЕЗ НАШИТЕ УСЛУГИ, МОЖЕ ДА СТАНЕ НЕЗАВИСИМО ИЗГУБЕНА ИЛИ КОРУМПИРАНА ИЛИ ВРЕМЕННО НЕДОСТИЖНА ПО СРОК НА ПРИЧИНИТЕ, ВКЛЮЧВАЩИ ПРОГРАМИТЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМНИТЕ ПРОФИЛИ ПАРТИЙНИ DDOS АТАКИ, ПЛАНИРАНО ИЛИ НЕПРАВИЛЕНО ПОДДРЪЖКА, ИЛИ ДРУГИ ПРИЧИНИ ВЪВ ВРЕМЕ ИЛИ ВЪН НАШИЯ КОНТРОЛ. ВИЕ САМО ОТГОВОРЕН ЗА РЕЗЕРВИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ДВУБЛИЧНИ КОПИЯ НА ВСЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪХРАНЯВАТЕ ИЛИ ПРЕХВЪРЛАТЕ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ СИ.

6.0 ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

С изключение на друго, което се изисква от ЗАКОНА, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ТРЯБВА ICOWATCHLIST.COM ИЛИ ЛИЦЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ, СВЪРЗАНО С НЕГО, НО НЕ СЕ ОГРАНИЧАВАЙТЕ ЗА АГЕНТИТЕ СИ, СЛУЖИТЕЛИТЕ, СЛУЖИТЕЛИТЕ, СТРАХОВАТЕЛИТЕ, АТТРЕНСКИТЕ, СУПЕР , РАЗКЛЮЧВАНЕ (ВКЛЮЧВАЩЕ НЕЗАВИСИМОСТ), ИЛИ ИНАЧИ, ЗА ВСИЧКИ ПОВРЕЖДЕНИЯ, РАЗХОДИ ИЛИ ДРУГИ ЗАГУБИ НИКОЙ ПОТРЕБИТЕЛ МОЖЕ ДА СТРАДИ ПО ВСЯКАКАВА ПРИЧИНА, ИЗЛИЗАВАЩА ОТ НИКАКВА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ДЕЙСТВИЕ В СЪДЪРЖАНИЕТО на ICOWATCHLIST.COM.

7.0 Обезщетение

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и държите безобиден ICOWatchList.com (и всеки от нашите служители, директори, членове, агенти, служители, служители, застрахователи, адвокати, назначени лица и свързани лица) от всякакви искове, искания, действия, щети, загуби , разходи или разходи, включително без ограничение разумни адвокатски хонорари, произтичащи или свързани с (а) вашето използване или поведение във връзка с използването на нашия сайт; (б) всяка обратна връзка, която предоставяте; (в) вашето нарушение на тези условия; или (г) нарушаването на правата на всяко друго лице или образувание. Ако сте длъжни да ни обезщетите, ние ще имаме право, по свое усмотрение, да контролираме всяко действие или производство (за наша сметка) и да определим дали искаме да го уредим.

8.0 Прекратяване на услугите

Ние можем по наше собствено усмотрение и без отговорност към вас, със или без предварително уведомление и по всяко време, да модифицираме или преустановим, временно или окончателно, която и да е част от нашия сайт или услуги.

9.0 Отзиви

Ние ще притежаваме изключителни права, включително всички права на интелектуална собственост, върху всяка обратна връзка, предложения, идеи или друга информация или материали относно ICOWatchList.com, които предоставяте. Всяка обратна връзка, която изпращате, не е поверителна и ще стане собственост на ICOWatchList.com. Ще имаме право на неограничено използване и разпространение на такава обратна връзка за всякакви цели, търговски или други, без потвърждение или компенсация за вас. Вие се отказвате от всички права, които може да имате върху обратната връзка (включително всички авторски или морални права). Не ни изпращайте обратна връзка, ако очаквате да Ви бъде платено или искате да продължите да притежавате или да претендирате за права във всички идеи, които ни изпращате. Ние си запазваме правото да разкриваме вашата самоличност на всяка трета страна, която твърди, че всяко публикувано от вас съдържание представлява нарушение на техните права на интелектуална собственост или на правото им на поверителност. Имаме право да премахнем всяка публикация, която правите на нашия уебсайт, ако според нас вашата публикация не отговаря на стандартите за съдържание, посочени в този раздел.

10.0 Авторски права и други права на интелектуална собственост

Освен ако не сме посочили друго, всички авторски права и други права на интелектуална собственост във цялото съдържание и други материали, съдържащи се на нашия уебсайт или предоставени във връзка с нашите услуги, включително, без ограничение, логото на ICOWatchList.com и всички дизайни, текст, графики, снимки , информация, данни, софтуер, звукови файлове, други файлове и изборът и подреждането им (заедно „Материали на ICOWatchList.com“) са собственост на ICOWatchList.com или нашите лицензодатели или доставчици и са защитени от всички приложими закони за авторски права и други закони за правата на интелектуална собственост.

С настоящото ви предоставяме ограничен, неизключителен и нелицензируем лиценз за достъп и използване на материалите на ICOWatchList.com за лична или вътрешна бизнес употреба. Този лиценз е предмет на тези условия и не позволява (а) препродажба на материалите на ICOWatchList.com; (б) разпространението, публичното представяне или публичното представяне на всякакви материали на ICOWatchList.com; (в) модифициране или използване по друг начин на производни употреби на материалите на ICOWatchList.com или на част от тях; или (г) всякакво използване на материалите на ICOWatchList.com, различно от тяхното по предназначение.

11.0 Търговски марки

„ICOWatchList“, логото на ICOWatchList.com и всички други имена на продукти или услуги на ICOWatchList.com, лога или лозунги, които могат да се появят на нашия сайт, са търговски марки на ICOWatchList и не могат да бъдат копирани, имитирани или използвани изцяло или в част, без нашето предварително писмено разрешение. Не можете да използвате никаква търговска марка, продукт или име на услуга на ICOWatchList.com без нашето предварително писмено разрешение, включително, без ограничение, всякакви мета тагове или друг „скрит текст“, използващи каквато и да е търговска марка, продукт или име на услуга на ICOWatchList.com. В допълнение, външният вид на нашия сайт, включително всички заглавки на страници, персонализирани графики, икони на бутони и скриптове, е марката за услуга, търговска марка и/или търговска рокля на ICOWatchList.com и не може да се копира, имитира или използвани, изцяло или частично, без нашето предварително писмено разрешение. Всички други запазени марки, регистрирани търговски марки, имена на продукти и имена на фирми или лога, споменати чрез нашия сайт, са собственост на съответните им собственици. Позоваването на продукти, услуги, процеси или друга информация, по име, търговска марка, производител, доставчик или по друг начин не представлява или предполага одобрение, спонсорство или препоръка от нас.

Декларация за поверителност на 12.0

Моля, обърнете се към нашата Политика за поверителност за информация относно това как събираме, използваме и споделяме вашата информация.

13.0 Приложимо право

Вие разбирате и се съгласявате да се подчините на личната и изключителна юрисдикция на съдилищата в страната, щата, провинцията или територията, определени единствено от ICOWatchList.com, за да разрешат всички правни въпроси, произтичащи от тези условия или свързани с използването на ICOWatchList. com. Ако компетентният съд постанови, че която и да е разпоредба на споразумението е невалидна, тази разпоредба ще бъде премахната от условията и условията, а останалите условия ще продължат да бъдат валидни с пълна сила и действие.

14.0 Разни.

14.1 Цялостно споразумение; Ред на приоритета. Тези условия съдържат цялото споразумение и заместват всички предишни и съвременни разбирания между страните по отношение на използването на ICOWatchList.com. Тези условия не променят условията на друго електронно или писмено споразумение, което може да имате с ICOWatchlist.com. В случай на противоречие между тези условия и всяко друго споразумение, което може да имате с ICOWatchlist.com, условията на това друго споразумение ще контролират само ако тези условия са специално идентифицирани и декларирани като отменени от друго споразумение.

14.2 Изменение. ICOWatchList.com си запазва правото да актуализира своите условия за ползване по всяко време без предизвестие, освен чрез публикуване на настоящите условия на сайта. Най -актуалната версия на общите условия винаги ще бъде намерена на ICOWatchList.com. Потребителите се насърчават да проверяват правилата и условията всеки път, когато използват сайта.

14.3 Отказ. Неупражняването или забавянето ни при упражняването на което и да е право при тези условия няма да действа като отказ от него или като ограничение за упражняване на същото или подобно право в бъдеще.

14.4 Разделяне. Ако някое от тези условия се установи за частично или изцяло невалидно или неприложимо от съд с компетентна юрисдикция, валидността или изпълняемостта на което и да е от тези условия ще остане в пълна сила и действие, и разпоредба, която е намерена да бъдат частично невалидни или неприложими, остават в сила и изпълними в максималната степен, разрешена от закона.

14.5 Възлагане. Нямате право да прехвърляте или прехвърляте някое от вашите права или задължения съгласно настоящите условия без предварително писмено съгласие от ICOWatchList.com, включително по силата на закон или във връзка с промяна в контрола. ICOWatchlist.com може да прехвърли или прехвърли някои или всички свои права съгласно тези условия, изцяло или частично, без да получи вашето съгласие или одобрение.

14.6 Заглавия. Заглавията на раздели са само за удобство и не трябва да се използват за ограничаване или тълкуване на такива раздели.

14.7 Оцеляване. Приложимостта на тези условия ще продължи да преживява всяко прекратяване или изтичане на тези условия, както се изисква, за да им даде пълната сила и ефект.

* Моля, имайте предвид, че като използвате платформата ICOWatchlist, вие се съгласявате с нашите Отказ от отговорност & от Общите условия и са наясно с факта, че платформата НЕ дава инвестиционни съвети. Разумно е да направите собствено проучване.

** Gold & Silver са спонсорирани позиции.